Live från Fabriken i Landskrona

Vi trivs bäst utanför biodlingen när solen lyser på oss

Ser du inte oss? Precis som människor sover vi på natten och är vakna på dagen. Vi brukar börja synas på förmiddagen vid 10:00 och flyger så länge vi har sol på oss eller till ungefär 18:00.

Följ oss

Bi-fakta

Varje arbetsbi har sin specifika uppgift i bisamhället. Arbetslivet börjar inne i kupan där arbetsbina sköter larver, städar och matar drottningen.

Därefter blir de vaktbin vid öppningen till kupan (flustret). Slutligen blir de flygbin som drar in pollen, nektar och vatten till kupan.

Äldre än människan

Honungsbiet har funnits på jorden i bortåt 50 miljoner år (människan har funnits i cirka 50 000 år).

Ett bisamhälle kan bestå av 60-80 000 individer.

Processen

Bin samlar nektar som de ombildar till honung och pollen som ger protein till larverna.

Honung är ett ämne som både bin och humlor tillverkar av nektar eller andra söta växtsafter. Bina processar själva nektarn inne i kupan genom att tillsätta kroppsegna enzymer.

Jobbar hårt

Ett bisamhälle använder cirka 35 kg pollen under en säsong.

Bina behöver själva cirka 8 kg honung för att producera 1 kg honung till biodlaren.

En biodlare brukar kunna skörda 40-50 kg honung per kupa och säsong, om vädret varit gynnsamt.

Drottningen bestämmer

En drottning lägger cirka 2000 ägg om dagen under sommaren. Drottningen bygger runda celler av vax och lägger ett ägg i varje cell.

Det är hon som bestämmer om det ska bli arbetsbin (honor) eller drönare (hanar). För att det ska bli arbetsbin behöver drottningen tillföra spermier från den ”bank” hon fått från drönarna under befruktningen.

Bina bor i Landskrona

Fabriken i Landskrona

1948 startades Järnkonst AB i Landskrona som senare blev Thorn. 2020 köpte Lödde Holding group Fabriken av Landskrona Stad. Thorn hade sedan flera år flyttat sin verksamhet utomlands.

Visionen är att skapa en mötesplats i fabriken där aktiviteter står i centrum.

Padel

Visste du att Landskronas största, modernaste och fräschaste padelanläggning ligger på gångavstånd endast några minuter från Landskrona City?

Lekland

Hoppla Pålles lekland öppnar i Fabriken Q2 2022.

GYM

Nordic Wellnes öppnar gym i Fabriken med start 1 januari 2022.

ÖVriga verksamheter i fabriken

Landskrona stad har två kommunala verksamheter, bussbolaget Nobina har kontor i direktanslutning och Spirit of Hven tillverkar sin whiskey i Fabriken. 

Sedan 2021 är det möjligt att nå Fabriken direkt från Landskrona City utan krångliga omvägar. Den helt nya Armaturgatan möjliggör gångavstånd till Fabriken!

Din verksamhet?

Fabriken är ”the place to bee”. Vi har lokaler till verksamheter med aktiviteter. Surra med oss direkt!

Sponsorer

Just nu är bina lite av en bisyssla som sponsras av följande företag

Vill du sticka in ett litet bidrag till bina? Kontakta oss för att bli sponsor!